Indvarsling til generalforsamling 2019

Hermed indvarsles til generalforsamling i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod tirsdag den 5. marts 2019, kl. 19.00 på Hotel Hjedding.  Dagsorden udsendes ultimo februar måned. I henhold til vedtægternes § 6 skal forslag fra medlemmerne, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra…