PGA & lokale regler

Lokale regler

  • Hvide pæle: Out of bounds
  • Gule pæle/plader: Vandhazard
  • Røde pæle/plader: Parallel vandhazard
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle/sort top: Areal under reparation med spilleforbud
  • Gule, røde og blå pæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.
  • Hvis en bold rammer el-master eller el-ledninger ved spil af hul 7, 11 og 17, skal slaget annulleres og slås om uden straf.
  • Afstandsmarkeringspæle er ikke-flytbare forhindringer. lempelse efter Regel 24-2.
  • Straf for overtrædelse af lokale regler: Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag.

For alt spil på Skærbæk Mølle Golfklub Ølgods bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Afstand fra teestedsmarkering er til midtgreen.

Fairway-markeringer er til forkant green.

Godkendt DGU september 2010.

Alle veje og stier på baneanlægget, der er kunstigt overfladebelagte, giver lempelse efter regel 24-2b

 

Midlertidige lokale regler

Ved skader efter gåsebillelarver er der frit drop.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer, lempelse efter Regel 24-1. Hvis bolden ved fjernelse af stenen flytter sig, skal bolden genplaceres.