Hermed indvarsles til generalforsamling i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod tirsdag den 5. marts 2019, kl. 19.00 på Hotel Hjedding. 

Dagsorden udsendes ultimo februar måned.

I henhold til vedtægternes § 6 skal forslag fra medlemmerne, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag sendes til Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod, Skærbækvej 12, 6870 Ølgod – gerne på mail info@sm-golfklub.dk