Ordensregler for 18 huls banen

Bestyrelsen har vedtaget et sæt ordensregler for spil på 18 huls banen:

 1. Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet skal medbringes ved spil på  banen.
 2. Der må max. være 4 bolde i spil pr. hold.
 3. I weekends og på helligdage opfordres til, at man i tidsrummet fra kl. 9 til 15  slår ud i 4-bolde, og at en hurtigere bold lukkes igennem.
 4. Anvisninger givet af banekontrol/service SKAL følges.
 5. Tidsbestilling SKAL benyttes og respekteres.
 6. Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
 7. Det er spillerens pligt at udvise den fornødne omsorg for banen:
  Lægge turf på plads.
  Rette nedslagsmærker op.
  Rive i bunkers – hele riven placeres i bunkeren  og således den ikke kan standse bolden i spilleretningen..
  Ikke smide affald og cigaretskod.
  Beskyt teestederne – benyt stierne til  vogne/buggies.
 8. Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Hvis gruppen  taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til  gennemgang (vinke igennem).
 9. Ved søgning efter bold henstilles, at gruppen senest 1 min efter at  søgningen er påbegyndt, vinker en efterfølgende gruppe igennem.
 10. Enlig spiller har ingen fortrinsret på banen.
 11. Anbefalet spilletid for en ”4 bold” er 4 timer og 30 minutter.
 12. Vær klar til at slå, når det er din tur.
 13. Det er ikke tilladt at starte på hul 10.
 14. Hunde skal føres i snor og man ”rydder op” efter hunden, hvis uheld er ude.
 15. Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at medbringe barnevogne/klapvogne på banen.
 16. Sømmelig påklædning på anlægget. Se det ophængte ”Dresscode skilt” på opslagstavlen i greenfee rummet og i udslagshuset..
 17. Brug af metal spikes er ikke tilladt.
 18. Golfbiler må ikke føres af personer under 18 år og retningslinjer for benyttelse af golfbiler/golfscooter skal overholdes. Se opslag i greenfee rum og på hjemmesiden.
 19. Ved udslagshuset SKAL måtterne benyttes. Husk at rydde op efter  jer – både der og imodsatte ende af banen.
 20. Ved rimfrost må der ikke spilles ind på green.

Ved overtrædelse af klubbens ordensregler kan bestyrelsen skride ind og idømme påtale, karantæne og i værste fald eksklusion fra klubben.