Regler for kørsel med golfbiler

Ved kørsel med golfbil/-scooter skal følgende overholdes:

  • Kørsel skal foregå i gå-hastighed og uden at presse foran gående bolde
  • Der må kun være 2 personer i en golfbil og 1 på en scooter
  • Spillere i golfbil/scooter har ingen særlige rettigheder til at blive lukket igennem, og hullerne skal spilles i rækkefølge
  • Kørsel skal ske på fortrinsvis ske i semirough – eller ude i siderne
  • Det er ikke tilladt at køre i rough og hedearealer.
  • Kørsel på teested og tættere på forgreen og green end 10 m er forbudt
  • Skal man starte på et andet hul end hul 1, skal kørevejene til diverse huller benyttes
  • Der må ikke køres ind over andre huller med mindre andet ikke er muligt
  • Man må ikke låne sin bil/scooter ud til andre end familiemedlemmer.
  • Ved overtrædelse af ovenstående kan bestyrelsen nedlægge forbud mod kørsel med golfbil/scooter på banen.

Lejere af golfbiler skal aflevere bilen med nøglen i samme sted, som den blev afhentet – med mindre andet er aftalt.