Ordensregler for 9 huls banen

Reglement for Pay & Play banen

I alles interesse skal spillet foregå uden ophold. Ingen må spille før spilleren foran er udenfor rækkevidde.Spillere, der søger efter en bold, skal så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes, give tegn til spilleren bagved om at de kan passere.

Spillere må ikke forsætte spillet før de passerende spillere er udenfor rækkevidde.

Max. 10 slag pr. hul.

Når spillet af et hul er afsluttet, skal spillerne omgående forlade green.

Fortrinsret
Hurtigere spillere skal lukkes igennem. Når der er kø på 1. tee, flettes der ind, dvs. én fra 1. tee og én fra 10. tee.

Omsorg for banen
Græstørv skal lægges på plads og nedslagsmærker skal rettes op. Riv i bunkers og placer hele riven i bunkeren.

VIGTIGT!
Har din bold retning efter andre spillere, skal du straks råbe ”FORE”. Hører du andre råbe ”Fore”, skal du straks krybe sammen med hænderne foldet over hovedet. Gem dig evt. bag dit udstyr eller et træ. Det kan være farligt at få en bold i hovedet.