Golfkørekort

Begynderforløb

For at få et golfkørekort, skal du igennem et begynderforløb. Begynderforløbet består af:

  • Regelundervisning på nettet og 1 gang praktisk regelundervisning på banen.
  • 4 x 2 timers træningslektioner hos klubbens PRO træner.
  • 3 træningsmatcher på 9 huls banen
  • 1 træningsrunde på 18 huls banen sammen med mentor

Herudover tilbydes alle nybegyndere 2 individuelle lektioner á 20 min. hos træneren. Tidsbestilling via Proplanner.

 

Turbohold

Et par gange om året oprettes et Turbohold, hvor golfkørekortet kan tages over en uge.

 

Opstart

Før din første træningslektion får du udleveret en begynderpakke. Denne pakke indeholder bl.a. bøger og informationsblad, som du skal bruge for at sætte dig ind i golfreglerne.

Mentor

Når du starter på dit golfkørekort, bliver du tilkoblet en mentor, som vil hjælpe dig godt igennem dit begynderforløb. Din mentor vil som afslutning på dit golfkørekort spille en runde med dig på 18 huls banen, og sikre at du er godt rustet til at blive sluppet fri som golfspiller.

 

Det koster det at komme i gang

Du kan tage et golfkørekort over max. 3 måneder for 600 kr.

Hvis du ønsker et fuldtidsmedlemskab efterfølgende, koster den 525 kr. pr. måned pr. måned for seniormedlemmer og 248 kr. for ynglinge medlemmer.

Ovennævnte gælder kun det år, hvor du tager golfkørekortet. Det kommende år skal betales almindeligt kontingent for et helt år.

Klubben stiller gratis udstyr til rådighed, mens du tager dit golfkørekort.