Golfkørekort

Begynderforløb

For at få et golfkørekort, skal du igennem et begynderforløb. Begynderforløbet består af:

  • Regelundervisning på nettet og 1 gang praktisk regelundervisning på banen.
  • 4 x 1/1/2 timers træningslektioner hos klubbens PRO træner.
  • Træningsrmatcher på 9 huls banen
  • Træningsmatch på 18 huls banen

 

Opstart

Før din første træningslektion får du udleveret en begynderpakke. Denne pakke indeholder bl.a. bøger og informationsblad, som du skal bruge for at sætte dig ind i golfreglerne.

Det koster det at komme i gang

Du kan tage et golfkørekort over max. 3 måneder for 500 kr.

Hvis du ønsker et fuldtidsmedlemskab efterfølgende, koster den 495 kr. pr. måned pr. måned for seniormedlemmer og 242 kr. for ynglinge medlemmer. De 500 kr. for golfkørekortet fratrækkes.

Ovennævnte gælder kun det år, hvor du tager golfkørekortet. Det kommende år skal betales almindeligt kontingent for et helt år.

Klubben stiller gratis udstyr til rådighed, mens du tager dit golfkørekort.