Slette-politik

Slettepolitik for Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod

Gældende fra 1. oktober 2018

 

Generelt

Efter persondataforordningen skal personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde det formål, som de er indsamlet til.

Formålet med denne slettepolitik er at fastsætte konkrete slettefrister for forskellige typer af personoplysninger, som Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod har om henholdsvis medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere.

Databeskyttelsesforordningen indeholder hverken minimums- eller maksimumsperioder for, hvor lang tid personoplysninger skal eller må opbevares. Det er op til den dataansvarlige at vurdere, hvad der er den korrekte periode. Dog vil anden lovgivnings bestemmelser have betydning for denne vurdering, eksempelvis forældelseslovens regler, bogføringslovens regler o. lign.

 

Hvordan skal oplysningerne slettes

Når en slettefrist er indtrådt, skal de pågældende personoplysninger slettes fuldstændigt fra alle de medier og systemer, hvor de er lagret.

Sletningen skal ske på en måde, så persondataene ikke kan genskabes (sletning i systemer, makulering af papirer etc.).

Sletningen skal ske både hos klubben selv, men også hos eventuelle databehandlere og underleverandører.

Der skal løbende føres kontrol med, at sletningen rent faktisk er sket – både hos os selv og hos databehandlere/underleverandører.

Det er den til enhver tid ansatte administrative medarbejder, der har ansvaret for at sikre, at sletningen foretages.

Så vidt muligt foretages sletteproceduren i januar måned, dog efter de antal måneder der er anført ved ansøgninger.

Oplysninger vedrørende ansættelse i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod

KategoriGolfklubbens sletteregel
Uopfordrede ansøgningerSlettes 1 måned efter ansøgning er modtaget og vurderet om relevant eller ej
Ansøgning hvor der er givet afslag på grund af ansættelse af anden personSlettes 3 måneder efter afslag er meddelt.
Ansatte i Skærbæk Mølle Golfklub ØlgodSlettes 5 år efter udgangen af det år, hvor medarbejderen er fratrådt med mindre konkrete omstændigheder gør det nødvendigt at gemme oplysningerne i længere tid.

KategoriGolfklubbens sletteregel
MedlemsoplysningerSlettes 3 år efter udgangen af det år, hvor medlemmet har meldt sig ud. Ovenstående frist er begrundet i krav om dokumentation for medlemsantal i henhold til Folkeoplysningsloven, hvorefter tilbagebetalingskrav kan rejses i op til 3 år efter udbetaling.

KategoriGolfklubbens sletteregel
Samarbejdspartnere i form af sponsorer, leverandører m.v.Slettes efter 3 år efter udgangen af de, hvor aftale med samarbejdspartneren ophørte. Ovenstående frist er begrundet i at eventuelle erstatningskrav eller lignende vil være undergivet 3 års forældelse.

KategoriGolfklubbens sletteregel
Gæster til diverse arrangementer (Kom og Spil med, Tag en ven med osv.Tilmeldingslister m.v. slettes umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

 

Godkendt i bestyrelsen for Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod den 3. september 2018