Ladies Section

Spilledage

Medlemmer af Ladies Section spiller om tirsdagen fra kl.16.30 eller 17.00.

 

Medlemskab

Alle damespillere, der er medlem af SMGØ (gælder ikke Fleksmedlemmer), kan blive medlem af LS, der er ikke krav om et bestemt lavt handicap.

I LS vægter vi såvel det sociale som det spillemæssige højt.

 

Program og matchformer

Aktivitetkalender 2021 LS April

Andre Matchformer 2021

Bestyrelse

Formand
Anne-Mette Møller Kristensen
tlf. 75 24 54 85
Mobil 42 19 46 08
E-mail: mettemkristensen@youmail.dk

Sekretær
Sinne Rasmussen
Mobil: 21 74 42 37
E-mail: sinnerasmussensen@outlook.dk

Kasserer
Ida Nielsen
Mobil: 28 57 26 71
E-mail: hrogfrunielsen109@hotmail.com

Medlemslister
Anne-Mette Møller Kristensen
tlf. 75 24 54 85
Mobil 42 19 46 08
E-mail: mettemkristensen@youmail.dk

Årsscorer/statistik
Aase Tang Toft
Mobil: 23 35 37 05
E-mail: aasetangtoft@gmail.com

Bespisning
Ester Bruun
Tlf. 75 24 51 03
Mobil: 20 69 19 03
E-mail: bejbox@hotmail.com

Suppleant & Præmieindkøb
Rita Jensen
Mobil: 61 65 54 64
E-mail: Rij142@gmail.com

 

Regler og formål

1. Klubbens hjemsted
Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

2. Klubbens formål

At nyde golfspillet, og blive en bedre golfer
At vedligeholde golfspillets regler og etikette
At knytte nye venskaber, såvel i vores egen som igennem andre klubber

3. Medlemmer

Enhver som vil indordne sig under klubbens formål, kan optages som aktivt medlem. Der er intet krav om min. handicap, dog skal man være medlem af Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

4. Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

5. Årsmøde

Årsmødet er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Årsmødet bekendtgøres senest 14 dage i forvejen. Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til klubbens formand senest 7 dage i forvejen.

Dagsorden til ordinært årsmøde:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
6. Eventuelt

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. 2 på valg det ene år og 3 på valg det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
På årsmødet vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indgår i turnusordning hver 3. spilledag.
Valgene skal være skriftlige blot et medlem ønsker det.

7. Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingenter og ordner klubbens daglige drift og anliggender.

8. Referater
Der skal føres referat ved alle bestyrelsesmøder og årsmødet.

9. Bestyrelsesmøder
Afholdes efter formandens skøn eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

10.  Matchproportioner
Der spilles i 2 rækker, fordelt lige i forhold til antal deltagere (ved ulige antal – flest i A-rækken).
Der tildeles præmier (gavekort til Shoppen og nogle af klubbens sponsorer) hver tirsdag efter følgende retningslinier:

Til og med 19 spillere – 1 præmie i A og B rækken på 100 kr.

Fra 20 og til og med 29 spillere – 2 præmier i A og B rækken på 100 kr. og 50 kr.

30 spillere og derover – 3 præmier i A og B rækken på 100 kr., 75 kr. og 50 kr.

Birdie: 1 bold.

Eagle: 1 flaske vin.

Hole in One: 1 fl. whisky fra L.S. og 1 fl. whisky fra klubben.

Der spilles generelt i 3-bolde og 4-bolde.

Der må ledes efter bold i højest 3 minutter (HUSK at tage provisorisk bold med).

Luk igennem hvis bolden bagved går hurtigere – står og venter hele tiden – det giver bedre atmosfære.

11. Ophævelse af klubben
Ved ophævelse af klubben tilfalder klubbens egenkapital Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

 

Referater, regnskab og beretninger

Årsberetning 2020 for LS

Årsregnskab 2020

LS årsberetning 2020