Ladies Section

Spilledage

Medlemmer af Ladies Section spiller om tirsdagen fra kl.16.30 eller 17.00.

 

Medlemskab

Alle damespillere, der er medlem af SMGØ (gælder ikke Fleksmedlemmer), kan blive medlem af LS. Der er ikke krav om et bestemt lavt handicap.

I LS vægter vi såvel det sociale som det spillemæssige højt.

 

Program og matchformer

Aktivitetkalender 2024 For LS 120224

Andre Matchformer I Ladies Section 2024

Bestyrelse

Formand, kasserer, medlemslister
Eva Holt Johannessen
Mobil 2856 5808
E-mail: holt.johannessen@gmail.com

Sekretær
Birgit Hansen
Mobil: 4056 3775
E-mail: birgit@tbmail.ck

Bespisning + suppleant
Annie Hykkelbjerg
Mobil: 61 65 4954
E-mail: anniehykkel@gmail.com

Bespisning

Ingelise Raunkjær
Mobil: 2069 5043
E-mail: solvanget143@mail.tele.dk

Indkøb af præmier

Inge Mortensen
Mobil: 2567 7780
E-mail: ingemortensen.56@gmail.com

Regelspørgsmål/info til alle

Lisbet Johannessen
Mobil: 2945 9610
E-mail: lisbetjohannessen@outlook.dk

 

Regler og formål

1. Klubbens hjemsted
Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

2. Klubbens formål

At nyde golfspillet og blive en bedre golfer
At vedligeholde golfspillets regler og etikette
At knytte nye venskaber, såvel i vores egen som igennem andre klubber

3. Medlemmer

Enhver som vil indordne sig under klubbens formål, kan optages som aktivt medlem. Der er intet krav om min. handicap, dog skal man være medlem af Skærbæk Mølle Golfklub Ølgods 18 huls bane.

4. Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

5. Årsmøde

Årsmødet er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Årsmødet bekendtgøres senest 14 dage i forvejen. Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til klubbens formand senest 7 dage i forvejen.

Dagsorden til ordinært årsmøde:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
6. Eventuelt

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. 2 på valg det ene år og 3 på valg det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
På årsmødet vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indgår i turnusordning hver 3. spilledag.
Valgene skal være skriftlige blot et medlem ønsker det.

7. Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingenter og ordner klubbens daglige drift og anliggender.

8. Referater
Der skal føres referat ved alle bestyrelsesmøder og årsmødet.

9. Bestyrelsesmøder
Afholdes efter formandens skøn eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

10.  Matchproportioner
Der spilles i 2 rækker, fordelt lige i forhold til antal deltagere (ved ulige antal – flest i A-rækken).
Der tildeles præmier (gavekort til Shoppen og nogle af klubbens sponsorer) hver tirsdag efter følgende retningslinier:

Til og med 19 spillere – 1 præmie i A og B rækken på 100 kr.

Fra 20 og til og med 29 spillere – 2 præmier i A og B rækken på 100 kr. og 75 kr.

30 spillere og derover – 3 præmier i A og B rækken på 100 kr., 75 kr. og 50 kr.

Birdie: 1 bold.

Eagle: 1 flaske vin.

Hole in One: 1 fl. whisky fra L.S. og 1 fl. whisky fra klubben.

Der spilles generelt i 3-bolde og 4-bolde.

Der må ledes efter bold i højest 3 minutter (HUSK at tage provisorisk bold med).

Luk igennem hvis bolden bagved går hurtigere – står og venter hele tiden – det giver bedre atmosfære.

11. Ophævelse af klubben
Ved ophævelse af klubben tilfalder klubbens egenkapital Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

 

Referater, regnskab og beretninger

Årsberetning 2023

Referat Fra Generalforsamlingen 2023

Regnskab LS 2023