Men's Section

Velkommen til Men’s Section sæson 2024

Men`s Section spiller onsdage mellem kl.  16 og 17.

 

Spilleplan For Mens Section 2024

Bestyrelse

Formand
Mogens Haahr
Mob:  51482270
E-mail: ms.haahr@stofanet.dk

Kasserer 
Erik Nyblom
Mobil: 40186446
E-mail: erik.nyblom@gmail.com

Sekretær

Kurt Skov

Mobil: 61553403
E-mail:  kurt.skov@live.dk

Bestyrelsesmedlem 
Kjeld Skov
Mobil: 93202270
E-mail: charlotte.kjeld@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Gert Ølgaard

Mobil: 20141007

Mail:breum-oelgaard@godmail.dk

 

 

Generalforsamling, beretninger m.v.

Generalforsamling 2022

1. Klubbens hjemsted

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

 

2. Klubbens formål

Formålet er, udover at dygtiggøre sig i golfspillet, at vedligeholde og udvide kendskabet til golf og etiketteregler, samt arrangere matcher og ikke mindst at kombinere golfspillet med hyggeligt samvær.

 

3. Medlemmer

Enhver som vil indordne sig under klubbens formål, kan optages som aktivt medlem. Der er intet krav om min. handicap, dog skal man være medlem af Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod. Gæstespillere er også velkomne.

 

4. Regnskabsår

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

 

5. Årsmøde

Årsmødet er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Årsmødet bekendtgøres senest 14 dage i forvejen. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til klubbens formand senest 7 dage i forvejen.

Dagsorden til ordinært årsmøde:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på årsmødet for 2 år adgangen. 3 på valg det ene år og 3 på valg det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Valgene skal være skriftlige blot et medlem ønsker det.

 

7. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingenter og ordner klubbens daglige drift og anliggender.

 

8. Referater

Der skal føres referat ved alle bestyrelsesmøder og årsmødet.

 

9. Bestyrelsesmøder

Afholdes efter formandens skøn eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

10. Matchformer og kontingent

Der vil blive vekslet mellem forskellige matchformer i løbet af sæsonen.
Kontingentet er kr. 200,- for hele sæsonen. Matchfee er  kr. 20,-, der går til præmier
Gæstespillere betaler kr. 50,- + evt. greenfee.

Der arrangeres middagsspisning med varm mad én gang om måneden (matchfee kr. 100), hvor præmier for forudgående matcher samt dagens match uddeles. Der er således ikke præmieoverrækkelse hver onsdag.

Rækker

Der spilles i op til 2 rækker efter følgende model:
0 – 20 spillere : 1 række
20+ spillere:  2 rækker (ved ulige antal, er der én mere i A rækken).
Der spilles primært i 3-bolde.

Præmier

Der er præmier til de 2 bedste scores i hver række (100 kr. og 50 kr.). Hvis der kun er 9 eller færre deltagere, er der kun præmie til førstepladsen. Desuden kan der være præmier til birdies i udvalgte par 3 huller samt eagles eller bedre på par 4 og 5 hullerne..
Ved pointlighed tæller laveste handicap. Handicap vil blive reguleret efter gældende regler.

 

11. Ophævelse af klubben

Ved ophævelse af klubben tilfalder klubbens egenkapital Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.