Men's Section

Velkommen til Men’s Section sæson 2019

Men`s Section spiller onsdage mellem kl.  16 og 17.

 

Spilleplan for 2019

Se spilleplanen HER

 

Bestyrelse

Formand
Mogens Haahr
Mob:  51482270
E-mail: ms.haahr@stofanet.dk

Kasserer og sekretær
Erik Nyblom
Mobil: 40186446
E-mail: erik.nyblom@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Per Tholander
Mobil: 23309030
E-mail: per.tholander@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Skov
Mobil: 93202270
E-mail: charlotte.kjeld@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik Weis
Mobil: 61262912
E-mail: henrikweis@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik “Gnisten” Borum
Mobil: 60842068
E-mail: borum1966@gmail.com

 

Generalforsamling, beretninger m.v.

Se referat fra Men’s Section generalforsamling 2017 HER

Referat Fra Generalforsamling I Mens Section 2018

Klubbens formål

Formålet er, udover at dygtiggøre sig i golfspillet, at vedligeholde og udvide kendskabet til golf og etiketteregler, samt arrangere matcher og ikke mindst at kombinere golfspillet med hyggeligt samvær.

 

Medlemmer

For at deltage skal man, udover at være mand, være medlem af Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod og være fyldt 16 år. Gæstespillere er også velkomne.

Matchformer og kontingent

Der vil blive vekslet mellem forskellige matchformer i løbet af sæsonen.
Kontingentet er kr. 200,- for hele sæsonen og matchfee er normalt kr. 30,-, der går til præmier og mad.
Gæstespillere betaler kr. 50,- + evt. greenfee.
Efter hver match er der rugbrød/franskbrød med pålæg, og socialt samvær. Der arrangeres middagsspisning med varm mad ca. en gang om måneden
Præmieoverrækkelse foregår umiddelbart efter alle scorekort er indleveret.

 

Proportioner & spilleplan

Spilledagen (onsdage)
Inden matchen startes skal man senest 15 min. før starttidspunktet tilmelde sig hos matchlederen.
Tilmelding sker ved at aflevere udfyldt scorekort med tydelig navn og medlemsnummer samt hcp.-indeks sammen med 30 kr. i startgebyr.
Der vil ske regulering af handicap efter gældende regler.

 

Rækker

Der spilles så vidt muligt i 3 rækker.
Der spilles efter flg.:
0 – 17 spillere : 1 række
18-29 spillere:  2 rækker
30 eller flere: 3 rækker
Matchudvalget inddeler spillerne i de 3 rækker med lige mange deltagere i hver række, hvis det er muligt.
Spilleren med laveste hcp. er kaptajn for holdet.
Spilletiden for en 3 bold er max. 4 timer og 15 min.

 

Præmier

Der er præmier til de 3 bedste scores i hver række. Desuden er der præmier til birdies på udvalgte par 3 huller samt eagle eller bedre på par 4 og 5 hullerne.
Præmieoverrækkelsen foregår umiddelbart efter matchen. Præmiemodtagelse kræver person tilstedeværelse.
Ved pointlighed tæller laveste handicap.

Scorekort skal afleveres til matchledelsen indenfor ovennævnte spilletid for at præmie kan udleveres.