Morgenpigerne

Velkommen til morgenpigerne sæson 2023

Spilleplan For Morgenpigerne 2024

Vi spiller om mandagen kl. 8.00.

Alle meget velkomne uanset hcp.

Bestyrelse

Formand
Anne-Mette Strebel
Tlf. 6174 1033
E-mail: ajstrebel@bbsyd.dk

Mad
Anne Birthe Troelsen
Mobil 6154 0322
E-mail: abtroelsen@gmail.com

Ellen Nielsen
Mobil 6165 7196
E-mail: hansogellen@bbsyd.dk

Kasserer ( uden for bestyrelsen)

Eva Plauborg
Tlf. 4051 5394
E-mail: evaplauborg@outlook.dk

Turneringsleder 
Helle Ladefoged
Tlf. 24415099
E-mail: hlmk@mail.dk

Sekretær
Mona Clausen
Mobil: 2145 5024
E-mail: mhoclausen@gmail.com

 

Spilleregler for Morgenpigerne (Dameseniorafdeling under Skærbæk Mølle Golfklub)

 

Klubbens formål

At arrangere matcher for medlemmerne, vedligeholde og udvide kendskab til etikette – og golfregler, samt skabe rammerne for socialt samvær.

Medlemmer

Som medlem kan optages kvindelige klubmedlemmer, der har bagmærke.

 

Medlemspris

200 kr. for hele sæsonen.

Matchfee og mad 55 kr

Spilledag

Mandag kl.8.00

Man skal være klar til beskeder og til at gå ud til startstederne kl.7.45.

Spillestart kl.8.00.

 

Scorekort

Scorekort er udskrevet – førstnævnte på startlisten afhenter holdets scorekort i greenfeerummet.

Man går 18 huller.

Scorekortene afleveres efter hver match og derefter præmieuddeling

 

Socialt samvær

Efter hver match er der frokost – på skift hjælper man til med at få det serveret og ryddet væk.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober. Der indkaldes ved opslag på opslagstavlen senest 2 uger i forvejen med angivelse af dagsorden.

Valg af bestyrelse på 5 medlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.