Morgenpigerne

Velkommen til morgenpigerne sæson 2021

Spilleplan For Morgenpigerne 2021

Vi spiller om mandagen kl. 8.00.

Alle meget velkomne uanset hcp.

Andre Matchformer I Morgenpigerne 2020

Bestyrelse

Formand
Lisbeth Pedersen
Tlf. 61761465
E-mail: lpkragsborg@gmail.com

Mad
Gunhild Møberg
Mobil 50478185
E-mail: egon-gunhild@live.dk

Kasserer

Eva Plauborg
Tlf. 40515394
E-mail: evaplauborg@bbsyd.dk

Turneringsleder
Doris Christensen
Tlf. 50950240
E-mail: snappenborg@gamil.com

Sekretær
Anne Mette Strebel
Mobil: 61741033
E-mail: ajstrebel@bbsyd.dk

Spilleregler for Morgenpigerne (Dameseniorafdeling under Skærbæk Mølle Golfklub)

 

Klubbens formål

At arrangere matcher for medlemmerne, vedligeholde og udvide kendskab til etikette – og golfregler, samt skabe rammerne for socialt samvær.

Medlemmer

Som medlem kan optages kvindelige klubmedlemmer, der har bagmærke.

 

Medlemspris

200 kr. for hele sæsonen.

 

Matchfee

25 kr.

 

Spilledag

Mandage kl. 8.00.
Mødetid senest kl. 7.30. Start kl. 8.00

 

Scorekort

Scorekort udskrives senest 15 min. før start.
Man går 18 huller.
Scorekortene afleveres efter hver match og derefter præmieuddeling.
Der betales 1 kr. pr. streget hul, max 10 kr.

 

Socialt samvær

Efter hver match er der frokost, som vi skiftes til at tage med.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober. Der indkaldes ved opslag på opslagstavlen senest 2 uger i forvejen med angivelse af dagsorden.

Valg af bestyrelse på 5 medlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.