Morgenpigerne

Velkommen til morgenpigerne sæson 2019

Spilleplan 2019 Morgenpigerne

Vi spiller om mandagen kl. 8.00.

Alle meget velkomne uanset hcp.

Andre Matchformer I Morgenpigerne 2019

Bestyrelse

Formand
Jette Smedegaard Pedersen
Tlf. 22194271
E-mail: jspba@bbsyd.dk

Mad
Hilda Funch
Mobil 21258420
E-mail: Hildafunch@hotmail.dk

Kasserer
Anne-Mette Strebel
Tlf. 61741033
E-mail: ajstrebel@bbsyd.dk

Turneringsleder
Doris Christensen
Tlf. 50950240
E-mail: snappenborg@gamil.com

Sekretær
Helle Hornstrup
Mobil: 51881276
E-mail: hhornstrup@jubiipost.dk

Spilleregler for Morgenpigerne (Dameseniorafdeling under Skærbæk Mølle Golfklub)

 

Klubbens formål

At arrangere matcher for medlemmerne, vedligeholde og udvide kendskab til etikette – og golfregler, samt skabe rammerne for socialt samvær.

Medlemmer

Som medlem kan optages kvindelige klubmedlemmer, der har bagmærke.

 

Medlemspris

200 kr. for hele sæsonen.

 

Matchfee

25 kr.

 

Spilledag

Mandage kl. 8.00.
Mødetid senest kl. 7.30. Start kl. 8.00

 

Scorekort

Scorekort udskrives senest 15 min. før start.
Man går 18 huller.
Scorekortene afleveres efter hver match og derefter præmieuddeling.
Der betales 1 kr. pr. streget hul, max 10 kr.

 

Socialt samvær

Efter hver match er der frokost, som vi skiftes til at tage med.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober. Der indkaldes ved opslag på opslagstavlen senest 2 uger i forvejen med angivelse af dagsorden.

Valg af bestyrelse på 5 medlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.