Morgenpigerne

Velkommen til morgenpigerne sæson 2021

Spilleplan For Morgenpigerne 2021

Vi spiller om mandagen kl. 8.00.

Alle meget velkomne uanset hcp.

Andre Matchformer I Morgenpigerne 2021

 

Bestyrelse

Formand
Lisbeth Pedersen
Tlf. 61761465
E-mail: lpkragsborg@gmail.com

Mad
Gunhild Møberg
Mobil 50478185
E-mail: egon-gunhild@live.dk

Kasserer

Eva Plauborg
Tlf. 40515394
E-mail: evaplauborg@bbsyd.dk

Turneringsleder
Birgit Smedegaard
Tlf. 40864770
E-mail: bsmedegaard1@gmail.com

Sekretær
Anne Mette Strebel
Mobil: 61741033
E-mail: ajstrebel@bbsyd.dk

Spilleregler for Morgenpigerne (Dameseniorafdeling under Skærbæk Mølle Golfklub)

 

Klubbens formål

At arrangere matcher for medlemmerne, vedligeholde og udvide kendskab til etikette – og golfregler, samt skabe rammerne for socialt samvær.

Medlemmer

Som medlem kan optages kvindelige klubmedlemmer, der har bagmærke.

 

Medlemspris

200 kr. for hele sæsonen.

 

Matchfee

20 kr. og mad 30 kr.

Dvs., at når vi begynder at afslutte vores dag med fælles frokost, skal der betales 50 kr.

 

Spilledag

Mandag kl.8.00

Man skal være klar til beskeder og til at gå ud til startstederne kl.7.45.

Spillestart kl.8.00.

 

Scorekort

Scorekort er udskrevet – førstnævnte på startlisten afhenter holdets scorekort i greenfeerummet.

Man går 18 huller.

Scorekortene afleveres efter hver match og derefter præmieuddeling

 

Socialt samvær

Efter hver match er der frokost – på skift hjælper man til med at få det serveret og ryddet væk.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober. Der indkaldes ved opslag på opslagstavlen senest 2 uger i forvejen med angivelse af dagsorden.

Valg af bestyrelse på 5 medlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.