Medlemmer

Ingen indskud

Der skal ikke betales indskud i forbindelse med indmeldelse i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod.

 

Fuldtidsmedlemsskab

Som fuldtidsmedlem i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod får du mulighed for:

  • At spille på både 9 og 18 huls banen.
  • At benytte driving ranche og andre træningsfaciliteter incl. træningsbolde
  • Du  får et elektronisk DGU medlemskort, som giver ret til at spille på andre baner mod betaling af greenfee.
  • Du modtager Dansk Golf Unions blad Dansk Golf.
  • Du kan deltage i klubturneringer.
  • Du kan blive medlem af en af klubbens “Klubber i Klubben”.
  • Du modtager Nyhedsbreve fra klubben.

 

Long distance medlemskab

Du kan blive long distance medlem, hvis du er fuldtidsmedlem af en anden golfklub. Som long distance medlem får du samme rettigheder som et fuldtidsmedlem – dog kan du ikke deltage i klubmesterskaber.

Du kan kun tegne long distance medlemskab i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod, hvis du bor længere væk fra Skærbæk Mølle end fra din hjemmeklub.

 

Flexmedlemsskab – et alternativ til et fuldt medlemsskab

Tanken bag indførelsen af DGU-Flex er at give flere mulighed for at beholde og vedligeholde deres golf handicap og tilknytning til sporten, samt ikke mindst at tiltrække nye medlemmer blandt tidligere golfspillere, som ikke mener, at de vil kunne spille nok til at retfærdiggøre det årlige kontingent – men alligevel ønsker at spille nogle gange om året på ”rigtige” 18 hullers baner.

I den ånd og for at virke som et reelt alternativ til internet baserede klubber, eller et virtuelt medlemskab af klubber i andre lande, som ikke kan tilbyde løbende handicap regulering under DGU, har bestyrelsen i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod fastsat prisen for et års DGU-Flex medlemskab til 1500 kroner. Gælder for både seniorer og ynglinge. Juniorer kan ikke købe et flexmedlemsskab.

Det får du for et flex-medlemskab

Fulde rettigheder til spil på 18 hulsbanen, 9 hulsbanen og træningsområdet mod at betale greenfee og iøvrigt efter gældende regler, der fastsættes af klubben. Du skal ikke betale indmeldelsesgebyr. Fri brug af træningsbolde på driving range. Du modtager DGU bladet. Du kan deltage i åbne klubturneringer mod af betale greenfee. Du får et elektronisk DGU-kort med mærket ”F” – for fleksibelt medlemskab – og kan dermed spille på alle danske baner, der modtager spillere med et DGU- kort mærket ”F” – hvilket formentlig er langt de fleste. Undersøg selv på www.golf.dk. Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod administrerer dit handicap.

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod betaler dit kontingent til DGU – p.t. 172 kr. Du kan til enhver tid ændre til et fuldtidsmedlemskab mod at betale fuldt kontingent for resterende antal måneder med fradrag af betalt kontingent for flexmedlemsskab. Du har stemmeret til klubbens generalforsamling.

Et flex-medlemskab betyder til gengæld: Du skal betale normal greenfee hver gang du spiller. Det gælder for alle klubber i Danmark. Du kan ikke gøre brug af greenfee-aftaler med andre klubber. Du kan ikke tegne long-distance medlemskab i andre klubber. Du kan ikke deltage i klubmesterskaber.