A11 samarbejdet mv.

A11 Samarbejde

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod er  med i et samarbejde med Varde Golfklub, Ribe Golfklub, Kaj Lykke Golfklub og Tønder Golfklub.

Et medlemskab af greenfeeklubben koster 600 kr. ved betaling inden 1. maj og herefter 700 kr. Medlemskabet gælder for et kalenderår.

Medlemskabet giver medlemmerne ret til frit spil på de 5 klubbers baner.

Særaftale med Blommenslyst Golfklub af 2014

De 2 klubbers fuldtidsmedlemmer kan spille gratis på hinandens baner.
Ordningen gælder kun for max. 8 personer i en gruppe. Medlemmer er pligtige til at undersøge evt. restriktioner for spil på banen.Ved større antal opfordres til at kontakte Blommenslyst Golfklub. Ved hcp. over 42 skal Blommenslyst Golfklub kontaktes på tlf. 65967120 eller info@blommenslyst-golf.dk for tidsbestilling.

Gælder ikke for long distance medlemmer og flexmedlemmer.

 

 

Golfpas Vestjylland