A11 samarbejdet mv.

A11 Samarbejde

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod er  med i et samarbejde med Varde Golfklub, Ribe Golfklub, Kaj Lykke Golfklub og Tønder Golfklub.

Et medlemskab af greenfeeklubben koster 900 kr. for 2024.

Medlemskabet giver medlemmerne ret til frit spil på de 5 klubbers baner.

 

Samarbejde med golfklubberne i Lemvig og Struer

Der er fra 2024 indgået gensidig aftale med ovennævnte klubber om, at medlemmerne kan spille hinandens baner med en rabat på 100 kr.

Det gælder kun for fuldtidsmedlemmer.

Særaftale med Blommenslyst Golfklub af 2014

De 2 klubbers fuldtidsmedlemmer kan spille gratis på hinandens baner.
Ordningen gælder kun for max. 8 personer i en gruppe. Medlemmer er pligtige til at undersøge evt. restriktioner for spil på banen.Ved større antal opfordres til at kontakte Blommenslyst Golfklub. Ved hcp. over 42 skal Blommenslyst Golfklub kontaktes på tlf. 65967120 eller info@blommenslyst-golf.dk for tidsbestilling.

Gælder ikke for long distance medlemmer og flexmedlemmer.