På generalforsamlingen den 5. marts 2019 blev Anders Funch valgt til bestyrelsen. Han afløser Gunnar Alnor, som ikke ønskede genvalg.