Bestyrelsen for Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod

Formand
Hardy Vedstesen
Mobil: 50 47 44 08
E-mail: hardy@vedstesen-web.dk

Bestyrelsesmedlem
Theodor Baun
Tlf.: 75 29 96 45
E-mail: itbaun@live.dk

Næstformand
Erik Nyblom
Mobil: 40 18 64 46
E-mail: erik.nyblom@gmail.com

Sekretær/Bestyrelsesmedlem
Karen Teglgaard
Mobil: 23 43 66 40
E-mail: tegl@sport.dk

Kasserer
Jens Herping
Mobil: 20 94 17 92
E-mail: jens.herping@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Anders Funch
Mobil: 40 85 68 68
E-mail: funch24@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Sinne Rasmusen
Mobil: 21 74 42 37
E-mail: mailto:sinnerasmussen@Outlook.dk